ground

 • 61ground — slėpykla statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. ground vok. Friedhof, m rus. могильник, m pranc. cimetière, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 62ground — pagrindas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fundament; ground vok. Grund, m; Grundlage, f rus. основание, n pranc. base, f; fondement, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63ground — žemė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės plutos (litosferos) dalis, apimanti tam tikros šalies paviršiuje esančius sausumos plotus, paviršinius vidaus ir teritorinius vandenis, apibrėžiama gamtinėmis ir ūkinėmis… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 64ground — gruntas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Viršutinėje Žemės plutos dalyje esančios nuogulos, sudarančios pagrindą, aplinką arba medžiagą, į kurią remiasi arba kurioje įrengiami inžineriniai įrenginiai. Susidaro iš atskirų… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 65ground — dirvožemis statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės plutos viršutinis purusis sluoksnis, susidaręs iš dirvodarinės uolienos, veikiant dirvodaros procesams (kompleksiškai veikiant vandeniui, orui, gyviesiems organizmams), ir… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 66ground — The earth or soil. An electrical term, meaning an object of metal buried in the earth whereby an electrical connection is made with the earth. A point a reason; support for a cause of action. The basis for taking a step in an action for example,… …

  Ballentine's law dictionary

 • 67ground — see between two stools one falls to the ground …

  Proverbs new dictionary

 • 68ground — [OE] Ground is part of a widespread family of Germanic words, which include also German, Swedish, and Danish grund and Dutch grond. A common meaning element of all these is ‘bottom’, particularly of the sea (preserved in English ‘run aground’),… …

  Word origins

 • 69ground·er — /ˈgraʊndɚ/ noun, pl ers [count] baseball : ↑ground ball He hit a grounder to the shortstop …

  Useful english dictionary

 • 70Ground angling — ground ground (ground), n. [OE. ground, grund, AS. grund; akin to D. grond, OS., G., Sw., & Dan. grund, Icel. grunnr bottom, Goth. grundus (in composition); perh. orig. meaning, dust, gravel, and if so perh. akin to E. grind.] 1. The surface of… …

  The Collaborative International Dictionary of English